Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ/ПРЕКРАТЕНА/:„Доставка на два броя фабрично нови автомобили за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез еднократно, цялостно заплащане на цената и Обособена позиция № 2 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез разсрочено заплащане на цената”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 02.12.2016 1,4 MB
Документация и образци 12.12.2016 647,5 KB
Решение за прекратяване 13.01.2017 1,44 MB

Краен срок за подаване на оферта: 18.01.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 18.01.2017 16:00